آمار های لحظه ای ایران

این سایت با هدف ارائه آمار های لحظه ای ایران راه اندازی شده است. ما تلاش می کنیم. آمار درج شده در این سایت دقیق و بروز باشد به همین دلیل سعی میکنیم در فواصل کوتاه آمار های خود را بروزرسانی کنیم. شما کاربران گرامی می توانید برای استفاده هرکدام از شمارنده ها در بین مقالات سایت یا وبلاگ خود، کد اختصاصی را با کلیک بر روی کپی کد، کپی کنید و در سایت خود درج نمایید. منتظر آمار های بیشتر و جالب تر ما باشید.


آمار های تکان دهندههزینه سیگار ایرانی ها (میلیون تومان) دقت کنید!!!!!!

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

در ایران در هر دو ثانیه یک میلیون تومان هزینه خرید سیگار می شود. توضیحات بیشتر

کپی کد!

ضایعات نان و گندم (تن)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

هر ۱۵ ثانیه یک تن ضایعات نان و گندم در ایران توضیحات بیشتر

کپی کد!

ضایعات محصولات کشاورزی (تن)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

آیا باور میکنید در ایران در هر ثانیه یک تن محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل میشود توضیحات بیشتر

کپی کد!

هدر رفت آب در شبکه های شهری(متر مکعب)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

تخریب جنگلها و مراتع ایران (متر مربع )

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

تبخیر آب پشت سدهای ایران (متر مکعب)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

هدر رفت آب ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (متر مکعب)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

افرادی که تازه معتاد شدند

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

هزینه لوازم آرایشی ایرانی ها (میلیون تومان) دقت کنید!!!!!

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

مبتلایان جدید به سرطان

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

یارانه دریافتی فقرا بابت بنزین (میلیون تومان)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

یارانه دریافتی ثروتمندان بابت بنزین (میلیون تومان)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

یارانه دریافتی فقرا بابت کالاهای اساسی (میلیون تومان)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

یارانه دریافتی ثروتمندان بابت کالاهای اساسی (میلیون تومان)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

هزینه درمان بیماریهای ناشی از سیگار(میلیون تومان) دقت کنید!!!

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

آمار سقط جنین در ایران

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

هر سه دقیقه دو سقط جنین در ایران اتفاق می‌افتد توضیحات بیشتر

کپی کد!

ورود کالاهای قاچاق به کشور(میلیون تومان)فوق العاده وحشتناک

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

اجتماعیمتولدین

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

متولدین پسر

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

متولدین دختر

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

فوت شدگان

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

فوت شدگان مرد

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

فوت شدگان زن

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

تعداد ازدواج ها

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

تعداد طلاق ها

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

اقتصادیدر آمد ایران از گردشگری (دلار)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

درآمد ایران از صادرات غیر نفتی(دلار)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

هزینه ایرانی ها برای سفر های خارجی (دلار)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

مواد غذاییمصرف نوشابه (لیتر)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

مصرف شیر (لیتر)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

مصرف نان(تن)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

هر ۱۵ ثانیه یک تن ضایعات نان و گندم در ایران توضیحات بیشتر

کپی کد!

مصرف برنج (تن)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

مصرف گوشت قرمز و سفید (تن)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

مصرف شکر(تن)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

مصرف روغن (کیلوگرم)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

مصرف تخم مرغ (عدد)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

تولید محصولات کشاورزی (تن)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

متفرقهتعداد کشته شدگان در تصادفات جاده ای (نفر)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

تعداد مجروحین تصادفات جاده ای (نفر)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

خسارات مالی ناشی از تصادفات (میلیون تومان)دقت کنید!!!

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

هزینه های نظامی ایران (هزار دلار)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

گردش مالی صنایع مختلفخرید پوشاک و کفش (میلیون تومان)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

خرید موبایل (میلیون تومان)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

هزینه ایرانی ها برای خرید دارو (میلیون تومان)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

گردش مالی زباله در ایران(میلیون تومان)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

آمارهای تکان دهنده جهانیکودکان فوت شده بر اثر گرسنگی

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

افرادی که امسال نابینا شدند

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

تعداد فوت شدگان جهان

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

افرادی که در اثر اشتباه پزشکی فوت شده اند

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

دورریز مواد غذایی در جهان (تن)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

مبتلایان جدید به سرطان

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

فوت شده گان در اثر خودکشی

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

هزینه های نظامی جهان (میلیون دلار) وحشتناکه!!!

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

آیا میدانید هر 18 ثانیه یک میلیون دلار یعنی چی !؟ توضیحات بیشتر

کپی کد!

هزینه مورد نیاز جهت ریشه کنی گرسنگی در جهان(میلون دلار)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

آیا میدانید که با کمتر نیمی از هزینه های نظامی جهان میتوان گرسنگی را در جهان ریشه کن کرد توضیحات بیشتر

کپی کد!

فوت شده گان در اثر مصرف الکل

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!

آمارهای جالبطول سیگارهای دود شده ایرانیها (کیلومتر)

از ابتدای سال ۹۸ تا این لحظه

کپی کد!