هزینه مورد نیاز جهت ریشه کنی گرسنگی در جهان

در جهان حدود یک میلیارد نفر گرسنه وجود داره که برای سیر کردن شکم آنها اگر روزانه دو دلار برای هر نفر در نظر بگیریم میتوان با روزی دو میلیارد و سالی هفتصد میلیارد دلار گرسنگی را از جهان ریشه کن کرد

و این در حالی است که کشور های مختلف جهان سالانه حدود هزار و هشتصد میلیارد دلار خرج هزینه های نظامی میکنند

کجا داریم میریم

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *